רשות האכיפה והגבייה או בשמה המוכר “הוצאה לפועל” מהי?

הוצאה לפועל הינה ערכת כלים אשר הוסדרה בחוק ובתקנות ("חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, והתקנות שהותקנו מכוחו").בה משתמשים זוכים וחייבים במדינת ישראל.

הזוכה לצורך גביית חובותיו ומאידך החייב לצורך הסדר חובותיו ושיקומו הכלכלי.

זוכה המעוניין להשתמש בכלים אותם העמידה המדינה לרשותו לצורך גביית חובותיו אמור לנתב את מאמציו בצורה היעילה ביותר בכדי להשיג את מטרתו ללא שיצטרך לבזבז אנרגיה מיותרת שאינה מובילה לתוצאה הנדרשת.

לאור מערכת האיזונים והבלמים שמדינת ישראל מקפידה מיישמת, ניתנת לחייב אפשרות לשלם את חובותיו, תוך דאגה לשיקומו ומניעת קריסה כלכלית.

לאור האמור מומלץ לאילו הצריכים להשתמש במערכת הן זוכים והן חייבים, לפנות לעורך דין שזהו תחום התמחותו כדי להפיק את המירב מהזכויות שהמערכת מעמידה לרשותם.

ייצוג זוכים

זוכים המעוניינים לנהל מערכה אשר מטרתה גביית חובות.

זוכים שלזכותם פסק דין חלוט שלא מומש.

זוכים שברשותם שטרות ו/או כל מסמך המקנה זכות כספית שלא מומשה מכל סיבה שהיא והחייב מסרב ו/או לא יכול לשלם.

זוכים המעוניינים להטיל הגבלות ו/או לנקוט הליכי גבייה כנגד החייב.

כל האמורים לעיל ועוד… מטופלים ביעלות רבה על ידי משרדינו, אנו נשתדל לספק לכם את התוצאות הטובות ביותר.

ייצוג חייבים

חייבים אשר נפתח נגדם תיק בהוצאה לפועל ומבקשים ולהסדיר חובותיהם, תוך התחשבות ביכולתם הכלכלית, וזאת בטרם יינקטו כנגדם הליכים בהוצאה לפועל.

חייבים אשר מתנהלים כנגדם הליכי גבייה הכוללים הגבלות בתחומים שונים ומקשים על ניהול חיים תקין, ומעוניינים להסדיר, לבטל, לעכב, הליכים אלו.

חייבים אשר נפתח כנגדם תיק ולטענתם החוב האמור לא צודק ו/או לא ראוי, כולו או חלקו, ומעוניינים לנהל את התנגדותם בערכאות המשפטיות.

חייבים המעוניינים לאחד תיקים ולהגיע להסדר יזום מול הנושים.

חייבים אשר הגיעו להבנה כי יכולתם הכלכלית לא מאפשרת לסיים את חובותיהם והם נמצאים במצב של חדלות פירעון.

משרדינו ערוך ומוכן לטפל בנושאים אלו ובעוד מגוון רחב של נושאים בתחום ההוצל"פ והכל ברגישות וביעילות תוך שמירה על כבודו של החייב.

צרו קשר

מאמרים

כל מה שרציתם לדעת על אזרחות ישראלית

אזרחות קבלת אזרחות בישראל לעניין זכויות וחובות, מוסדרת בחוק האזרחות, תשי"ב-1952(להלן: "חוק האזרחות"). חוק האזרחות מונה את הזכאים להגיש בקשה לקבלת אזרחות בכפוף לסייגים וההגבלות

קרא עוד »
WhatsApp chat