התמחויות המשרד

צרו קשר

מאמרים

כל מה שרציתם לדעת על אזרחות ישראלית

אזרחות קבלת אזרחות בישראל לעניין זכויות וחובות, מוסדרת בחוק האזרחות, תשי"ב-1952(להלן: "חוק האזרחות"). חוק האזרחות מונה את הזכאים להגיש בקשה לקבלת אזרחות בכפוף לסייגים וההגבלות

קרא עוד »

פשיטות רגל

​רקע כללי

ביום 15.9.19 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: "חוק שיקום כלכלי") במסגרתו נקבע, לראשונה בישראל, כי שיקומו של החייב והחזרתו למסלול חיים כלכלי נורמטיבי, עומד בראש פירמידת המטרות של בתי המשפט וגופי הביצוע.

חוק שיקום כלכלי קובע כי קריסה כלכלית איננה עוד "אות קלון", אלא "תאונה כלכלית", ועל כן, התייחסותם של גורמי האכיפה אל החייב היא כאל מי שנפגע בתאונה ולא כאל מי שמנסה להשתמט מתשלום חובותיו.

מהיום , החייב אינו מוגדר כ– "חייב ו/או פושט רגל" אלא כ– "יחיד ו/או חדל פירעון", שמו של ההליך איננו עוד "פשיטת רגל", אלא "חדלות פירעון", והצו שניתן ע"י בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל איננו עוד "צו פשיטת רגל", אלא "צו לשיקום כלכלי".

ההסתבכות הכלכלית היא אירוע קשה וטראומתי עבור החייבים ובני משפחותיהם, שמוביל לא פעם למשברים לא פשוטים גם בתחומי חיים נוספים.

החוק החדש מאפשר לחייבים להסדיר את החוב בצורה נוחה, ומאפשר להם לנהל רמת חיים סבירה. החייבים יעברו השתלמות בהתנהלות כלכלית שתאפשר להם להתנהל בעתיד בצורה מבוקרת מבלי להיכנס לחובות.

יתרונותיו של הליך חדלות הפירעון:

1. הפסקת מרדף הנושים– נחסך מהחייב כאב הראש הטורדני והמציק אשר כרוך בניהול תיקים מול נושים רבים.

2. הקפאת ההליכים משפטיים ועיכוב כל הליכי ההוצאה לפועל.

3. ביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה.

6. אין אפשרות לעקל משכורת.

7. ניתן לצאת לחו"ל בהעמדת 2 ערבים עד לחזרה לישראל.

8. ישנו תאריך יעד שבו מתבטלים החובות ומתחילה תקופה חדשה בחיים ללא מועקת החובות.

9. אפשרות לקבל הפטר מכל החובות ובכך לפתוח דף חדש בחיים.

במקום להתמודד עם נדודי שינה, חרדות ולחצים שפוגעים בבריאות עדיף להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום חדלות הפירעון ולראות כי קיימת אפשרות פשוטה להסדיר את כל החובות באמצעות הליך חדלות הפירעון.

מטרת הליך חדלות הפירעון הינה שבסופו של יום אדם שיש לו חובות יוכל לקום בבוקר כאשר כל חובותיו נמחקו וזאת לאחר שהסדיר את כלל החובות לנושים.

הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד

חדלות פירעון מהי?

חדלות פירעון היא מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו.

היכן מתנהלים הליכי חדלות פירעון?

טרם כניסתו של חוק שיקום כלכלי לתוקף, כלל הליכי חדלות הפירעון התנהלו בבתי המשפט המחוזיים בלבד.

אחת הרפורמות המרכזיות ביותר שביצע חוק שיקום כלכלי היא, הסמכתם של בתי משפט השלום ורשמי ההוצאה לפועל, לנהל הליכי חדלות פירעון של יחידים, בהתאם לגובה החוב הכללי שלהם.

מי הם הגורמים הרשאים להגיש בקשה למתן צו "פתיחת הליכים"?

סעיף 102 לחוק שיקום כלכלי קובע כי ישנם שלושה גורמים הרשאים להגיש בקשה לצו פתיחת הליכים (להלן: "הבקשה ו/או בקשה לצו פתיחת הליך"), והם:

החייב.
הנושה.
היועץ המשפטי לממשלה.
לאור העובדה שמרבית הליכי חדלות הפירעון נפתחים לבקשתם של חייבים, אנו נתמקד בעיקר בבקשתה לצו פתיחת הליכים המוגשת מטעם החייב, ולהלן יפורטו התנאים והשלבים של הליך זה.

תנאי סף להגשת הבקשה לצו "פתיחת הליכים"

בקשה לצו פתיחת הליך תוגש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים (להלן: "הממונה"), ועל החייב לעמוד בשלושה תנאי סף מצטברים:

מרכז חייו של החייב במועד הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים או במועד מוקדם יותר, החל בששת החודשים שקדמו למועד האמור הוא בישראל. לחילופין, במועד הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים יש לחייב נכסים בישראל או שהוא מנהל עסקים בישראל.
החייב נמצא בחדלות פירעון או שהצו יסייע כדי למנוע את חדלות פירעונו של החייב.
סך חובותיו עולה על 150,000 ₪ .
על אף האמור, בקשה לצו פתיחת הליכים, של חייב שסך חובותיו אינו עולה על 150,000 ₪, תוגש ישירות לרשם ההוצאה לפועל, בהתקיים כל התנאים הבאים:

מרכז חייו של החייב במועד הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים או במועד מוקדם יותר, החל בששת החודשים שקדמו למועד האמור הוא בישראל. לחילופין, במועד הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים יש לחייב נכסים בישראל או שהוא מנהל עסקים בישראל.
החייב נמצא בחדלות פירעון או שהצו יסייע כדי למנוע את חדלות פירעונו.
סך חובותיו של החייב עולה על 50,000 ₪.
שלבי ההליך ע"פ חוק שיקום כלכלי

להלן שלבי הליך חדלות הפירעון של יחיד:

הגשת הבקשה לצו פתיחת הליכים ע"י החייב או בא כוחו.
מתן צו ע"י הממונה, בתוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה.
מינוי נאמן ליישום הליכי חדלות הפירעון.
הגשת תביעות חוב בתוך 6 חודשים ממועד מתן הצו לפתיחת הליך.
הגשת דו"ח ע"י הנאמן, בנוגע למצבו הכלכלי של החייב, לא יאוחר מ-9 חודשים מיום מינוי הנאמן.
הגשת הצעת שיקום כלכלי לחייב ע"י הממונה, בתוך 60 ימים ממועד הגשת דו"ח הנאמן.
מתן צו לשיקום כלכלי ע"י בית המשפט, במסגרתו ייקבע צו תשלומים קבוע לחייב.
תקופת תשלומים של 36 חודשים, אשר בית המשפט רשאי לקצרה במקרים המנויים בחוק.
בתום 4 שנים– הפטר לחייב.
במקום להתמודד עם נדודי שינה, חרדות ולחצים שפוגעים בבריאות עדיף להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום חדלות הפירעון ולראות כי קיימת אפשרות פשוטה להסדיר את כל החובות באמצעות הליך חדלות הפירעון. היוועצות עם עו"ד מקצועי, המתמחה בתחום חדלות הפירעון, עשויה להפוך את ההליך לידידותי יותר, פשוט יותר וקל יותר לחייב ובני משפחתו.

WhatsApp קבלו ייעוץ בוואטסאפ