התמחויות המשרד

צרו קשר

מאמרים

כל מה שרציתם לדעת על אזרחות ישראלית

אזרחות קבלת אזרחות בישראל לעניין זכויות וחובות, מוסדרת בחוק האזרחות, תשי"ב-1952(להלן: "חוק האזרחות"). חוק האזרחות מונה את הזכאים להגיש בקשה לקבלת אזרחות בכפוף לסייגים וההגבלות

קרא עוד »

ייצוג בבתי משפט

ליטִיגַצְיָה או בפירושה המילולי בעברית התדיינות וזהו שמה הכולל של מלאכת הטיעון הייצוג וההופעה בבתי משפט. על עורך הדין המייצג לשכנע את בית המשפט כי המסכת העובדתית והמשפטית המוצגת על ידי לקוחותיו היא הצודקת עליו להתמודד בצורה מתוחכמת אינטליגנטית חדה ואף זריזה עם בעיות שצפות ועולות במהלך חילופי כתבי הטענות ואף במהלך הדיון בבית המשפט עצמו.

ניהול התיק

עורך הדין מגדיר מהי המטרה אליה הוא רוצה להגיע, מתכנן אסטרטגית את צעדיו ואוסף את כל הראיות להם הוא זקוק. עליו  לנסח את כתבי הטענות, להכין תצהירים וחוות דעת, עליו להכין את העדים. הכנת הטיעונים והסיכומים בכתב ועל הצגת הטיעונים והסיכומים בעל פה למול השופט.

ליטגטור טוב הינו בעל היכולת להתמודד טקטית עם ההתרחשויות השונות שמתפתחות במהלך הדיון המשפטי. כגון, עדות מפתיעה, טענה חדשה, תרחיש שלא נלקח בחשבון טרם עת , על עורך הדין להגיב להם בצורה אופטימלית.

 

בקיאות בסדרי הדין

על העוסק בליטיגציה אזרחית להוכיח בקיאות בתקנות ובסדרי הדין האזרחי. החוק והתקנות מונים   לעיתים התביעה כולה יכולה לקום וליפול על יישום נכון של סדרי הדין

WhatsApp קבלו ייעוץ בוואטסאפ